Outlet of my daily emotions.
Alyanna/Yanyan/Yannie. 18. Adik sa twitter at instagram. Photographer wanna-be. Mabait. Matalino. Maganda. Syempre, joke lang.

Alyanna/Yanyan/Yannie. 18. Adik sa twitter at instagram. Photographer wanna-be. Mabait. Matalino. Maganda. Syempre, joke lang.

Let’s do this stuff with this cookie crumble!!!  (at Figaro)

Let’s do this stuff with this cookie crumble!!! (at Figaro)

What can you say hahaha improvement yan oy!!! 💅 Thank you @shairasonajo sa kasing-ganda mong nail polish! 😘

What can you say hahaha improvement yan oy!!! 💅 Thank you @shairasonajo sa kasing-ganda mong nail polish! 😘

Now at my humble abode! Gonna try these and see if it’ll make me happy. Although with its cute look, I’m already happy! ☺🐼🐷

Now at my humble abode! Gonna try these and see if it’ll make me happy. Although with its cute look, I’m already happy! ☺🐼🐷

Harry ✖ Ed ✖ Niall ✖ my reaction like OMGGG 💙 Si Zayn na lang kulang!!!

Harry ✖ Ed ✖ Niall ✖ my reaction like OMGGG 💙 Si Zayn na lang kulang!!!